ELBUDGAZ - Przeglądy elektyczne, gazowe i budowlane

tel. 506033271 tel./fax 33 8602354 E-mail: biuro@przeglady-elektryczne-gazowe.pl Adres: ul. Habdasówka 58, 34-300 Żywiec

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne do 1kV:

 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badania elektronarzędzi
 • badania wyłączników RCD (różnicowo - prądowych) - wszystkie typy
 • odbiory instalacji elektrycznych
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonujemy w:

 • domach prywatnych
 • firmach produkcyjnych
 • obiektach handlowych
 • budynkach użyteczności publicznej
 • placach budów
 • innych obiektach

Przeglądy instalacji gazowych

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62.

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania
 • stanu elastycznych połączeń

Ponadto oferujemy:

Kontakt:

ELBUDGAZ
34-300 Żywiec
ul. Habdasówka 58

Kom: 506033271
Tel/Fax: 33 8602354

E-mail: biuro@przeglady-elektryczne-gazowe.pl
Strona www: www.przeglady-elektryczne-gazowe.pl